Lajme

Gjykata shtyn ekzekutimin e vendimit që e kthente Njazi Thaçin si kryeshef në KEK

Gjykata shtyn ekzekutimin e vendimit që e kthente Njazi Thaçin si kryeshef në KEK
20:04 | 23 Gusht 2020

Vendimi i Inspektoratit të Punës për kthimin e Njazi Thaçit në pozitën e kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës nuk do të zbatohet deri në një vendim përfundimtar të Gjykatës Themelore të Prishtinës.

Kjo Gjykatë ka aprovuar propozimin e KEK-ut për shtyrje të ekzekutimit të vendimit, pas padisë që kishte ngritur kjo ndërmarrje ndaj Inspektoratit të Punës.

Në aktvendimin e siguruar nga KOHA thuhet se KEK-u ka ofruar prova të besueshme të cilat vërtetojnë faktin se ekzekutimi i vendimit do t’i sillte dëm paditësit, i cili dëm vështirë se do të riparohet.

KEK-u ka konstatuar se ekzekutimi i vendimit të atakuar nuk ka mundësi që të bëhet, pasi i mungon autorizimi ligjor pasi që KEK-u ka kompetenca vetëm për punëtorët me kontrata të fituara konform ligjit të punës dhe jo për pozitat të larta në këtë ndërmarrje.

Për këto pozita sipas KEK-ut, është përgjegjës Bordi, i cili vepron dhe zbaton Ligjin për Ndërmarrjet publike.

“Gjykata ka konstatuar se shtyrja e ekzekutimit të vendimit të atakuar deri në vendosjen lidhur me padinë e paditësit është në interes publik, e që shtyrja nuk do t’i sillte dëm të madh as palës kundërshtare, përkatësisht personit të interesuar”.

Kjo sipas Gjykatës, shmang pasojat e mundshme që do të shkaktoheshin në të ardhmen, nëse vendimi i kundërshtuar i së paditurës në fund të procesit gjyqësor, rezulton se është marrë në kundërshtim me ligjin.

Bordi i KEK-ut nuk ka dashur që të flasë për përmbajtjen e vendimit të Gjykatës, duke thënë se si të tillë do ta zbatojë në tërësi.

“KEK-u ka pranuar vendimin (nr: A.nr.1249/2020) nga Gjykata Themelore e Prishtinës i cili ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të TEIP, (nr 355/2020 të dt: 04.07.2020) deri në vendimin definitiv gjyqësorë. Në këtë drejtim Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KEK-ut, pa paragjykuar përmbajtjen e vendimit ka theksuar se i njëjti do të zbatohet në tërësi”.

Bordi në përgjigje për KOHËN ka thënë se ka udhëzuar menaxhmentin që në procesin gjyqësor të paraqesë argumente duke u bazuar në dispozitat në fuqi e me theks të veçantë bazuar në Ligjin për Ndërmarrjet Publike dhe Shoqërive Tregtare, duke mbrojtur interesin e Korporatës.

KOHA ka provuar që të marrë një përgjigje nga ana e Inspektoratit të Punës, por ata nuk janë përgjigjur.

Inspektorati kishte marrë vendim që obligonte Bordin e KEK-ut që të anulojë vendimin për shkarkimin e Njazi Thaçit dhe ta kthejë atë në pozitën e tij.

Ky institucion kishte konstatuar se vendimi i Bordit për shkarkim është në kundërshtim me Ligjin e Punës, por edhe ligjet e tjera të aplikueshme në vendin tonë.

Gjykata Themelore e Prishtinës, ditë më parë kishte hedhur poshtë edhe kërkesën e drejtorit të shkarkuar të KEK-ut për masën e sigurisë. Thaçi ka kërkuar që vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të konstatohet i kundërligjshëm dhe të anulohet.

Krahas këtyre kërkesave, ka kërkuar edhe kthimin në vendin e punës në pozitën e kryeshefit ekzekutiv dhe kompensimin e pagës dhe beneficioneve nga pozita e punës.

Prince Coffee House tani edhe në Vjenë të Austrisë

Të tjera