×
 • Lajme
 • Lajme

  “Afera e Hidrocentraleve”, dështon të mbahet shqyrtimi fillestar

  FrontOnline
  29 Qershor 2020

  Ka dështuar të mbahet shqyrtimi fillestar për rastin e njohur si “Afera e Hidrocentraleve”.

  Për këtë rast, katër ish-ministrat e Qeverisë Thaçi 2, Besim Beqaj, Mimoza Kusari-Lila, Dardan Gashi dhe Nenad Rashiq, si dhe 15 persona tjerë po akuzohen nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) se kanë keqpërdorur pozitën e tyre zyrtare, me rastin e privatizimit të distribucionit të shpërndarjes së Korporatës Energjetike të Kosovës.

  Seanca e paraparë të mbahet të hënën, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, është shtyrë në mungesë të të akuzuarve Besim Beqaj, Arben Gjukaj, Mujë Rugova, si dhe avokatëve Besnik Berisha, Arianit Koci, Ramë Gashi e Granit Vokshi, raporton “Betimi për Drejtësi”.

  Gjykatësi Valon Kurtaj bëri të ditur se nuk ka informata lidhur me mungesën e të akuzuarit Beqaj, kurse për mbrojtësin e tij, avokatin Berisha, Kurtaj bëri të ditur se i njëjti e ka njoftuar gjykatën se është i caktuar në një rast tjetër që ka të bëjë me një vrasje në Pejë, për çka dhe nuk mund të marr pjesë në seancë.

  Për mos prezencën e tij në seancë gjykata është njoftuar edhe nga avokati Koci, mbrojtës i të akuzuarit Dardan Gashi

  Ndërkaq, lidhur me mungesën e të akuzuarit Gjukaj, u bë e ditur se i njëjti është në një seancë tjetër në Gjykatën e Apelit, kurse për mungesën e të akuzuarit Rugova, gjykata është njoftuar nga një familjar i tij se i akuzuari gjendet në Gjermani dhe nuk mund të vijë për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia Covid-19.

  Tutje, avokati Granit Vokshi, mbrojtës i të akuzuarit Avni Alidemaj, ka njoftuar se për shkaqe shëndetësore nuk mund të marr pjesë në seancë.

  Pas këtyre konstatimeve, të akuzuarit Fadil Çitaku dhe Burim Basha deklaruan se nuk kanë mbrojtës, duke kërkuar që t’iu caktohen nga ana e gjykatës.

  Edhe të akuzuarit Flamur Nika dhe Izet Ibrahimi deklaruan se nuk kanë mbrojtës, përderisa i akuzuari Agim Nika tha se nuk do të caktojë një të tillë.

  Në fund, prokurori special Atdhe Dema tha se jo të gjithë mbrojtësit e të akuzuarve janë pajisur me shkresat e lëndës.

  “Në momentin e ngritjes së akuzës i kemi njoftuar të pandehurit dhe mbrojtësit të vijnë ti marrin shkresat e lëndës, disa nuk kanë ardhur. Për mbarëvajtjen e seancë së ardhshme, sot i kam marr shkresat e lëndës dhe kush nuk i ka marrë mundet që t’i marrë sot.”, deklaroi Dema.

  Në këto rrethana, në mungesë të kushteve ligjore për mbajtjen e seancës. Gjykatësi Kurtaj e shtyu shqyrtimin fillestar për 15 korrik, në ora 09:00, raporton “Betimi për Drejtësi”.

  Ndryshe, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, të ngritur më 10 prill 2020, Besim Beqaj po akuzohet se si kryesues i Komitet Qeveritar për Privatizim (KQP) si dhe Mimoza Kusari-Lila, Nenad Rashiq, Dardan Gashi dhe Lorik Fejzullahu, si anëtar të KQP-së, me qëllim që të i mundësojnë çfarëdo dobie pasurore personit tjetër dhe që të shkaktojnë dëm personit tjetër, i kanë tejkaluar kompetencat e veta.

  Sipas aktakuzës, të njëjtit më 8 maj 2013, njëzëri kanë votuar që hidrocentralet të cilat prodhojnë energji elektrike si: Hidrocentrali i Lumbardhit, Hidrocentrali në Burim, Hidrocentrali i Radavcit dhe Hidrocentrali “Dikance”, të transferohen tek Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji (KKDFE) dhe më pastaj të privatizohen nga kompania “Limak-Calik”.

  Të njëjtën ditë, vazhdon aktakuza, janë nënshkruar marrëveshja për importe, marrëveshja për transferim, marrëveshja për furnizim, marrëveshja për implementim, marrëveshja për borxhe dhe me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve është përmbyll procesi i privatizimit të KKDFE-së, përkundër faktit se të njëjtat nuk është dashur të transferohen dhe privatizohen sepse një gjë të tillë e ndalon Ligji për Rregullatorin e Energjisë Elektrike me nr.05/L-04, neni 35, par4.

  Sipas PSRK-së, këto asete kanë qenë nën koncesion si dhe rekomandimi i IFC ka qenë që të njëjtat të mbesin në kuadër të KEK-ut, e me këto veprime të njëjtit kanë dëmtuar interesat e KEK-ut dhe të Qeverisë së Kosovës si aksionar, konkretisht, vetëm për qira mujore për periudhën e mbetur, dëmi është 1,054.000.00 euro, sepse e njëjta është dashur t’i paguhet KEK-ut e jo kompanisë privatizuese.

  Po ashtu, dëm tjetër sipas PSRK-së është edhe vlera e investuar në hidrocentrale prej 12,628,166.41 euro, vlerë e cila nuk është regjistruar dhe prezantuar si vlerë e aseteve para privatizimit, por privatizimi është bërë sipas vlerës së regjistruar në vitin 2003.

  Me këto veprime, PSRK i ngarkon këta të akuzuar me veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422, par 2 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

  PSRK e akuzon edhe Fllanza Hoxhën, se në cilësinë e menaxheres në projektin e privatizimit e autorizuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, i ka tejkaluar kompetencat e saj ashtu që edhe pse ka pasur njohuri se në mesin e aseteve të cilat do të privatizohen nga KEK tek kompania “Limak-Calik”, gjenden edhe hidrocentralet të cilat prodhojnë energji elektrike dhe duke qenë në njohuri se të njëjtat nuk duhet të privatizohen, nuk ka vepruar konform detyrave të veta.

  Për më tepër, sipas aktakuzës, Hoxha ka dhënë pëlqimin që një veprim i tillë të ndodh, veprim me të cilin ka dëmtuar interesat e KEK-ut dhe Qeverisë së Kosovës si aksionar ashtu që vetëm si qira mujore vlera dëmit ka qenë 1,054.000.00 euro ndërsa dëm tjetër është edhe vlera e investuar në hidrocentrale prej 12,628,166.41 euro, dëm i cili vazhdon edhe më tutje të shkaktohet në mënyrë të përhershme.

  Me këtë, Hoxha akuzohet se ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo detyrës zyrtare.

  Për keqpërdorim të pozitës zyrtare po akuzohet edhe Arben Gjukaj, i cili sipas PSRK-së, duke vepruar në cilësi të Drejtorit Menaxhues të KEK-ut, edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se katër hidrocentrale gjeneruese të energjisë elektrike nuk është dashur të privatizohen sepse ia ndalon baza ligjore, i njëjti as nuk ka ndaluar e as nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që ato asete të ngelin në kuadër të KEK-ut.

  PSRK akuzon edhe Fadil Çitakun se në cilësi të kryesuesit të Bordit të KEK-ut, si dhe Mujë Rugovën, Agim Nikën, Flamur Keqën dhe Izet Ibrahimin në cilësi të anëtarëve të Bordit të KEK-ut, se i kanë tejkaluar kompetencat e tyre ashtu që edhe pse kanë qenë në njohuri se në mesin e aseteve të cilat do të privatizohen janë edhe katër hidrocentrale, që do duhej të mbeteshin në kuadër të KEK-ut, të njëjtit më 15 tetor 2012, kanë miratuar njëzëri që një veprim i tillë të ndodh duke i shkaktuar kështu dëme milionëshe KEK-ut dhe Qeverisë së Kosovës si aksionar.

  Për këtë arsye, të njëjtit akuzohen se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.

  Për lejimin e kalimit të katër hidrocentraleve në fjalë nga KEK tek kompania “Limak Calik”, në mënyrën të kundërligjshme sipas PSRK-së, po akuzohen edhe ish-kryesuesi i Bordit të KKDFE-së, Gani Jashari si dhe anëtarë e Bordit të KKDFE-se, Burim Basha, Gelor Shala, Naim Hyseni dhe Avni Alidemaj.

  Të njëjtit, sipas aktakuzës, kanë keqpërdorur pozitën e tyre zyrtare pasi që edhe pse kanë pasur njohuri se hidrocentralet në fjalë është dashur të mbesin edhe më tutje në pronësi të KEK-ut, nuk kanë vepruar konform përgjegjësive të tyre si dhe kanë lejuar që transferimi të ndodh edhe pse e kanë pasur obligim të mbrojnë interesat e kompanisë së sapoformuar.

  Prokuroria e akuzon edhe Besnik Hazirin se në cilësinë e personit zyrtar, koordinator për shthurje të KEK-ut, me qëllim që t’i mundësoj çfarëdo përfitimi pasuror dhe t’i shkaktoj dëm personit tjetër, i ka tejkaluar kompetencat e veta, pasi që nga detyra që ka pasur për finalizim të aseteve dhe inventarit nga KEK në KKDFE, nuk i ka trajtuar hidrocentralet e dhëna me koncesion edhe pse ka pasur njohuri se në mesin e aseteve të cilat do të privatizohen nga KEK tek “Limak-Calik”, gjenden edhe katër hidrocentralet në fjalë duke i shkaktuar kështu dëme milionëshe KEK-ut dhe Qeverisës së Kosovë.

  Me këtë, Haziri akuzohet se ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.

  Për keqpërdorim të pozitës apo autoritet zyrtar, po akuzohet edhe Krenar Bujupi, i cili sipas PSRK-së, si anëtar i Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë Elektrike dhe i deleguar në Komitetin Qeveritar të Privatizimit i ka tejkaluar kompetencat e tij duke e pranuar marrëveshjen për transferim të aseteve mes palëve KEK, KKDFE dhe më pas tek “Limak-Calik”, si të ligjshme përkundër faktit se Ligji për ZRRE, neni 35, par4 e ka ndaluar një veprim të tillë.

  Kësisoj, me këtë veprim të tij, Bujupi, po akuzohet se ka keqpërdor pozitën e tij zyrtare, ashtu që sikurse edhe të akuzuarit tjerë, i kanë shkaktuar dëme që kapin shifrën e milionave, KEK-ut dhe Qeverisë së Kosovës si aksionar të saj.

  KESCO u certifikua me tri ISO Standarde
  Nga Rubrika
  Lajme14 Prill 2024
  Irani ka kërcënuar çdo vend i cili i mundëson Izraelit që përmes hapësirës së tyre ajore të kryejnë sulme ndaj Iranit. Paralajmërimi...
  Lajme13 Prill 2024
  Ish- kryeinspektori AKI-së, Burim Ramadani menjëherë pas nisjes së dronëve iranian drejt Izraelit u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që gjenden...
  Lajme13 Prill 2024
  Irani ka nisi një sulm ndaj Izraelit, duke i përdorur dhjetëra dronë, raporton Front Online. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli...
  Të tjera
  Lajme13 Prill 2024
  Mediat izraelite kanë njoftuar se Irani ka nisur dronë drejt Izraelit. Kjo është konfirmuar nga zëdhënësi i Forcave Mbrojtëse të Izraelit, Daniel...
  Bota/Rajoni13 Prill 2024
  Autoriteti Rregullator i Aviacionit Civil Jordanez ka njoftuar të shtunën se hapësira ajrore e vendit do të mbyllet përkohësisht për të gjithë...
  Lajme13 Prill 2024
  Në organizimin e aktivisteve të shoqërisë civile nga Ferizaj së bashku me përfaqësues nga Komuna e Ferizajt, Policia e Kosovës, përfaqësues nga...
  Lajme13 Prill 2024
  Me qëllim të marrjes së propozimeve vërejtjeve dhe rekomandimeve, Komisioni parlamentar për media, mbajti në Pejë dëgjim publik për projektligjin për KPM-në....
  Lajme13 Prill 2024
  Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka reaguar perseri pas vrasjes së Erona Coklit, 21-vjeçares, nga ish-bashkëshorti i saj në Ferizaj dje, në...
  Lajme13 Prill 2024
  I dërguari i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajçak, ka marrë pjesë në Forumin e Delfit në Greqi. Ai aty ka...

  FrontOnline, © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara.