[wp-story]

Ekonomi

“Sigal Uniqa Group Austria” lider në tregun e sigurimeve në Kosovë

“Sigal Uniqa Group Austria” lider në tregun e sigurimeve në Kosovë
10:43 | 28 Shtator 2020

Kompania e sigurimeve “Sigal Uniqa Group Austria” edhe më tutje vazhdon të  mbetet lider në tregun e sigurimeve në vendin tonë. Bazuar në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se kjo kompani prin si për nga shuma e primit të shkruar, po ashtu edhe për nga pagesa e dëmeve.

Në të gjitha parametrat e matjeve nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës shihet se kompania e sigurimeve “Sigal Uniqa Group Austria” prin dukshëm, duke u shndërruar kështu në lider në tregun e sigurimeve në vendin tonë.

Gjithashtu, kompania e “Sigal Uniqa Group Austria” tashmë prin edhe sa i përket procesit të digjitalizimit thuajse te të gjitha produkteve që ajo ka në dispozicion për qytetarët.

Sipas të dhënave zyrtare gjatë 7 muajve të parë të vitit “Sigal Uniqa Group Austria” nga shitja e policave të detyrueshme ka krijuar të hyra prej 3,553,128 euro, deri sa nga shitja e policave vullnetare ka arritur të siguroj të hyra prej 3,830,099 euro. Sa i përket ndarjes së tregut kompania e sigurimeve “Illyria” zë vendin e dytë, kompania e sigurimeve “Sigma” renditët në vendin e trete, në vendin e katërt renditet kompania “Eurosig” në vendin e pestë “Scardian”, “Elsig” renditet në vendin e gjashtë, ”Prisig” në vendin e shtatë, “Dukagjini” në vendin e tetë, “Siguria” në vendin e nëntë, “Kosova e Re” në vendin e dhjeftë si dhe “Sigkos” në vendin e njëmbëdhjetë.

Deri sa në anën tjetër sa i përket vlerës së dëmeve të paguar gjatë shtatë mujorit të parë të këtij viti, po ashtu “Sigal” prin me 3,525,653 euro, nëse bëjmë një krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak ka një rritje të pagesës së dëmeve sivjet prej 29.16 %, në vendin e dytë sa i përket pagesës së dëmeve  hyn Byroja Kosova e Sigurimeve me 3,326,376 euro, apo- 17,65 % më pakë në raport me shtatë mujorin e parë të vitit 2019, në vendin e tretë hyn “Illyria” me 2,672,192, në vendin e katërt “Insig”, në vendin e pestë “Eurosig”, në vendin e gjashtë “Scardian”, “Sigma” në vendin e shtatë”. “Siguria” në vendin e tetë, “Prisig” në vendin e nëntë “Kosova e Re” në vendin e dhjetë, “Elsig” në vendin e njëmbëdhjetë, “Dukagjini” në vendin e dymbëdhjetë si dhe “Sigkos” në vendin e trembëdhjetë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus dhe Premium Kartela të cilat po i ofron Petrol Company, kartelat më të kërkuara nga klientët

Të tjera