Kronika

132 aktakuza për 24 orë

132 aktakuza për 24 orë
10:45 | 23 Qershor 2020

Prokurori i Shtetit njofton opinionin se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur njëqindetridhjetedy (132) aktakuza kundër njëqindepesëdhjetenjë (151) personave, për vepra të ndryshme penale.

Po ashtu, me urdhër të Prokurorit të Shtetit janë ndaluar për 48 orë gjashtë (6) persona, si dhe janë bërë pesë (5) kërkesa për caktimin e paraburgimit të shtatë (7) personave, për vepra të ndryshme penale.

Gjithashtu, Prokurori i Shtetit ka bërë një (1) kërkesë për sekuestrimin e një (1) automjeti të markës VW-Golf 19E dhe çelësin e veturë, për shkak të dyshimit se e njëjta është përfituar përmes veprës penale “Legalizimi i përmbajtjes së rreme”.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit kujdestar, është ndaluar një (1) person i dyshuar, po ashtu, kjo prokurori ka paraqitur dy (2) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit për tre (3) persona të dyshuar, si dhe ka ngritur ka ngritur njëzetenëntë (29) aktakuza kundër tridhjetenjë (31) personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar për 48 orë një (1) person të dyshuar për shkak dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale “Dhuna në familje” sipas nenit 248 të KPRK-së. Po ashtu, kjo prokurori ka ngritur nëntëmbëdhjetë (19) aktakuza kundër njëzet (20) personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore e Pejës, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar dy (2) persona të dyshuar për veprën penale “Detyrimi”. Po ashtu, kjo prokurori ka bërë një (1) kërkesë për caktimin e masës se paraburgimit ndaj dy (2) të pandehurve për veprën

penale “Lëndim i rëndë trupor”. Gjithashtu, Prokuroria e Pejës ka bërë një (1) kërkesë për sekuestrimin e një (1) automjeti të markës VW-Golf 19E dhe çelësin e veturë, për shkak të dyshimit se e njëjta është përfituar përmes veprës penale “Legalizimi i përmbajtjes së rreme”. Kjo prokurori ka ngritur katër (4) aktakuza, kundër shtatë (7) personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Gjilan, me urdhër të prokurorit kujdestar, ka ndaluar një (1) person të dyshuar, në kohëzgjatje prej 48 orësh, ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një (1) personi të dyshuar dhe ka ngritur tridhjeteshtatë (37) aktakuza, kundër dyzetetre (43) personave.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur një (1) kundër një (1) personi për vepër penale “Falsifikim i dokumentit” nga neni 398 paragrafi 2 i KPRK-së.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar një (1) person, për veprën penale “Sulm seksual”. Po ashtu, kjo prokurori ka ngritur shtatëmbëdhjetë (17) aktakuza kundër njëzet (20) personave, për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit, ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit kundër një (1) personi të pandehur dhe ka ngritur njëzetepesë (25) aktakuza kundër njëzetenëntë (29) personave për vepra të ndryshme penale.

Banori/banorja i/e dhjetë: Jeta të ofron njerëz të këqij, por unë ua gjej vendin

Të tjera