Tenderët

“Rojet e Nderit”, konkurroi në tender me pagë prej 142 euro për menaxherin e 28 punëtorëve!

“Rojet e Nderit”, konkurroi në tender me pagë prej 142 euro për menaxherin e 28 punëtorëve!
12:42 | 14 Janar 2020

Paga paraparë mujore prej rreth 142 euro në muaj për menaxherin e 28 punëtoreve të cilët do të përkujdesen për sigurinë në Spitalin Regjional të Prizrenit, është kontestuar nga këta të fundit, po edhe nga eksperti Shqyrtues i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) Agim Sheqiri, raporton portali “Front Online”.

Autoriteti Kontraktues (AK), Spitali Regjional i Prizrenit, kompaninë e sigurimit fizik “Rojet e Nderit” e kishte cilësuar si të papërgjegjshme, ku këta të fundit janë ankuar edhe në OSHP.

Gjatë seancës së shqyrtimit kryesor, të cilën e ka monitoruar “Front Online”, Qamil Zenalaj nga kompania ankuese “Rojet e Nderit” ka thënë se  qëndrojnë pranë ankesës së tyre si dhe njëkohësisht  nuk pajtohen me mendimin e Ekspertit të OSHP-së.
“Ne kemi parashtruar ankesë ku kemi shfaqur pretendimet  tona lidhur me veprimet e pabazuar të Autoritetit Konktraktues (AK-së), për arsye se AK-ja përveç se nuk na ka trajtuar njëjtë si të gjithë Operatorët Ekonomik (OE-të) ka përdorur edhe arsye tjera që nuk kanë qenë kërkesë e Dosjes së Tenderit (DT-së), por as edhe njoftimit për kontratë.
Pretendimi i AK-së se ne kemi dhënë çmimin 0.81 centë për orë pune nuk qëndron, pasi që kjo llogaritje është vetëm paga e menaxherit dhe kjo page është llogaritur një shtesë për menaxherin, meqenëse kompania e ka te angazhuar për ketë regjion, pasi që për ketë pozicion nuk keni kërkuar pagë të caktuar, por vetëm për punëtorët e sigurimit. Kurse çmimi për ore pune, për  punëtor sigurimi është sipas kërkesave”, ka thënë ai gjatë seancës. Ai më tutje ka bërë të ditur se me AK ka pasur kontratë që nga viti 2016, ku kanë qenë të njëjta kritere ku pagat kanë qenë të kërkuara vetëm për punëtor, kurse për stafin menaxhues kompania ka vendosur një çmim simbolik dhe nuk ka pasur ndonjë vërejtje lidhur me mbarëvajtjen e punës, raporton “Front Online”.

Në anën tjetër Sami Ahmetaj, nga Autoriteti Kontraktues ka thënë gjatë seancës të cilën e ka monitoruar “Front Online” se Operatori Ekonomik “Rojet e Nderit” është vlerësuar si i papërgjegjshëm në dy pika, si në atë administrative, ashtu edhe në atë financiare.

“I mungon Certifikata e Qendrës se Kontrollit, Licenca e Kontrollit Elektronik dhe te tjera. OE ka dhënë çmim prej 0,81 euro e cila kur shumëzohet me 180 orë pune del se një pagë mujore prej 142,56 euro dhe nuk e mbulon pagën bruto për pozitën menaxheriale, pasi që për një punëtor të thjeshtë paga është 302 euro. Me dosje të tenderit në kemi kërkuar pagë bruto prej 302 euro duke përfshirë këtu edhe menaxherin”, ka thënë ai.

Gjatë prezantimit në seancë Eksperti Shqyrtues  Sheqiri ka thënë se në dosje të tenderit ka qenë e qartë që është kërkuar paga për 28 punëtorë dhe një menaxher.
“Referoheni listës se çmimeve, duke pas parasysh kërkesën e Autoritetit Kontraktues prej 302 euro çmimi i ofertuar nga EO ankues nuk i mbulon kërkesat e Autoritetit Kontraktues, pasi oferta e tij është totale 383.019.30 euro ndërsa shuma minimale për te arrit ketë nivel page duhet te jete 390.641.83 euro” ka thënë ai, raporton “Front Online”.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i OE-së deklaroj se kërkojnë nga Paneli Shqyrtues që të aprovojë kërkesën e kompanisë dhe lënda të kthehet në rivlerësim

Deri sa në anën tjetër në fjalën përfundimtare përfaqësuesi  i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues që ankesa e OE te hedhet poshtë si e pabazuar dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimi

/ Front Online /

 

 

 

Nga 10 janari fillojnë reduktimet, këto vende do të mbesin pa rrymë deri në 7 orë

Të tjera