[wp-story]

Tenderët

Ministria e Shëndetësisë injoron OSHP-në

Ministria e Shëndetësisë injoron OSHP-në
11:31 | 24 Shkurt 2020

Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë (MSH) nuk kanë marrë pjesë ne seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) ku është shqyrtuar ankesa e Operatorit Ekonomik (OE) ”Redoni HM” për tenderin Furnizim me Material Shpenzues nga LE”- Lot 2”, ku vlera e parashikuar e kontratës është rreth gjysme milionë euro, raporton “Front Online”.

Në seancën e OSHP-së eksperti Shqyrtues Hysni Muhadri ka rekomanduar Panelin Shqyrtues që ankesa e Operatorit Ekonomik për këtë proces prokurimit të aprovohet si e bazuar.

Edhe përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik ankues Kujtim Hamza ka thënë se pajtohen me mendimin Eksperti Shqyrtues. “Si mbështetje për produktin në fjalë kemi dëshmi se produkti në fjalë klasifikohet nga Agjensioni për produkte dhe pajisje meridionale klasifikohet si produkt Medicional. Për listën e referencave qe kemi dorëzuar tani dëshmi po e dorëzojmë panelit. Dhe fjalori 33.000 është i njëjtë me fjalorin të cilin është kërkuar për këto produkte dhe i njëjtë me referencat qe i kemi dorëzuar.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit.

/ Front Online /

 

Petrol Company në muajin e shenjtë të Ramazanit, dhuron pako ushqimore per familjet nevojtare në qytetin e Vitisë

Të tjera