Bota/Rajoni

Dita Ndërkombëtare në Mbështetje të Viktimave të Torturës

Dita Ndërkombëtare në Mbështetje të Viktimave të Torturës
08:01 | 26 Qershor 2020

Më 26 qershor 1987, Konventa kundër Torturës dhe Ndëshkimeve të tjera mizore, çnjerëzore, degraduese apo ndëshkimit hyri në fuqi.

Në vitin 1997, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi për të shënuar këtë datë historike dhe përcaktuar 26 qershor si Dita Ndërkombëtare në Mbështetje të Viktimave të Torturës.

Qeveritë përkujtohen për përgjegjësitë e tyre ndaj viktimave të torturës ashtu siç janë të përshkruara në Konventën e OKB-së.

Neni 14 i Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Torturës shprehimisht parashikon që shtetet duhet të bëjë kompensim për të mbijetuarit e torturës, duke përfshirë mjetet për rehabilitim të plotë.

Ambasadorja e parë e Izraelit në Kosovë, e impresionuar me punën në Comodita

Të tjera