[wp-story]

Lajme

Auditori: Zyra e Kryeministrit ndau rreth 30 mijë euro subvencione për renovim të shtëpive pa ndonjë vlerësim

Auditori: Zyra e Kryeministrit ndau rreth 30 mijë euro subvencione për renovim të shtëpive pa ndonjë vlerësim
13:53 | 18 Qershor 2020

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin vjetor të auditimit për Zyrën e Kryeministrit. Në këtë raport tregohet se si ishin ndarë gati 30 mijë euro subvencione për persona fizik, në mungesë të vlerësimit nga një komision vlerësues.

Në raportin e Auditorit thuhet se në gjashtë raste të testuara, në vlerë 28,550€, ku përfitues të subvencioneve nga Zyra e Kryeministrit ishin personat fizik, mjetet ishin ndarë në mungesë të vlerësimit nga një komision vlerësues, por vetëm duke u bazuar në kërkesën individuale drejtuar zyrës për komunitete.

Lexo Edhe:
Si iu përgjigj Lajçak deklaratave të Thaçit se e kishte mbyllur telefonin kur Sllovakia votoi kundër në UNESCO
Subvencionet kishin të bënin me ndihmë financiare për renovim të shtëpisë, megjithatë sipas ZKA’së nuk arsyetonin mjaftueshëm nevojën për ndihmën e kërkuar.

“Më tutje, këto kërkesa ishin dërguar për aprovim në kabinetin e Kryeministrit nga drejtori i ZÇK-së, dhe të njejtat ishin aprovuar përmes vendimeve të Kryeministrit, për ndarjen e mjeteve ndaj këtyre përfituesve. Kërkesat e parashtruara, nuk ishin bërë përmes formularit të aplikimit, siç kërkohet në këtë program, pasi formulari nuk ishte i publikuar nga ZÇK në faqen zyrtare”, thuhet në raport.

Sipas ZKA’së, mungesa e procesit të vlerësimit nga komisioni vlerësues në ndarjen e subvencioneve ndaj personave fizik, rrezikon transparencën në procedurat e vendimmarrjes, mundësinë e ndarjes së mjeteve personave jo meritor, dhe pa një qëllim të qartë të ndarjes së fondeve.

Ky institucion rekomandon që sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i ZÇK-së, të sigurojnë se për çdo proces të ndarjes së subvencioneve ndaj personave fizik, të formohet komisioni i vlerësimit i cili do të bëjë vlerësimin e kërkesave bazuar në dëshmi të mjaftueshme për arsyetimin e dhënies së ndihmës dhe në rast të ndryshimit të përbërjes së komisionit, kjo të bëhet përmes vendimit të Sekretarit të Përgjithshëm.

“M Sillosi” S’ka nëvojë për panik, grurë ka me bollëk

Të tjera