[wp-story]

Lajme

Zyrtari që mban rekord për shkarkim dhe emërim në detyrë, shkarkohet përsëri

Zyrtari që mban rekord për shkarkim dhe emërim në detyrë, shkarkohet përsëri
08:24 | 26 Nëntor 2020

Zyrtari që mban rekord për shkarkim dhe emërim në detyrë, shkarkohet përsëri

Vetëm pak ditë pasi Gjykata vendosi që ta kthejë në punë sekretarin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Burim Rreci, ai është pezulluar sërish sot nga ministri Vesel Krasniqi.

Burim Rreci është zyrtari që më së shpeshti është suspenduar dhe kthyer sërish në punë.

Në vendimin e siguruar nga Reporteri.net thuhet se Burim Rreci, sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Tregtisë dhe Inustrisë pezullohet deri në një vendim tjetër

Në vendim thuhet se pezullimi bëhet për shkak të shkeljeve të rënda disiplinore: Mos përmbushje e detyrave të punë, mosrespektim i afateve të caktuara në përmbushjen e detyrave të cilat kanë sjellë pasoja të rënda, moszbatim i dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale, dëmtim i pasurisë shtetërore, përdorimi i saj jashtë përcaktimit zyrtar apo keqpërdorim i pasurisë shtetërore, shkelje e detyrave të përcaktuara në ligjin dhe legjislacionin në fuqi.

Rreci është pezulluar me pagë 50 % .

Një histori e gjatë ngarkimesh e shkarkimesh e ka përcjell Rrecin që prej fillimit të punës së tij në këtë ministri në janar të vitit 2018.

Së fundmi ai sërish është kthyer në pozitën e sekretarit, pasi ishte larguar nga ministri Vesel Krasniqi në shtator të këtij viti. Arsye për pezullimin e tij nga kjo pozitë, ministri tha se është “neglizhenca” dhe “mosbashkëpunimi” nga ana e Rrecit.

Vendimin për kthimin në punë të Rrecit e ka marrë Gjykata Themelore në Prishtinë.

Në vendim thuhej se Burim Rreci kthehet në pozitën e sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me të gjitha të drejtat dhe përgjegjësit e përcaktuar me vendimin e Qeverisë nr.11/26 të datës 29 janar 2018 dhe legjislacionin në fuqi, në zbatim të aktvendimit A.nt 16662.2020 të datës 9.10.2020 të Gjyjatës Themelore në Prishtinë/ Deprtamentri për Çështje Administrative.

Super zbritje në “Petrol Company”

Të tjera