Tenderët

Vendimi Komunës së Prizrenit, në kundërshtim me vendimin e OSHP-së  

Vendimi Komunës së Prizrenit, në kundërshtim me vendimin e OSHP-së  
12:28 | 21 Janar 2020

Përfaqësues të kompanisë “MBB Construction” po pretendojnë se vendimi i zyrës së Prokurimit të komunës së Prizrenit është në kundërshtim të plotë me vendimin e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) në lidhje me tenderin“ Renovimi dhe mirëmbajtja e objektit shëndetësor të QKMF-së”, raporton “Front Online”.

Për këtë proces Prokurimi, Autoriteti Kontraktues (AK) në fillim kishte rekomanduar për kontratë “MBB Construction”, por pas ankesës së konsorciumit “Harst Group”& “Construmax”, AK-ja për kontratë e ka rekomanduar këta të fundit, deri sa kompaninë “MBB Construction” e ka eliminuar nga gara për këtë proces prokurimi.

Në seancën të cilën e ka monitoruar “Front Online” përfaqësuesi i kompanisë “MBB Construction” Adriatik Rrustemi ka thënë se vendimi i AK-së është në kundërshtim me vendimin e Panelit Shqyrtues (PSH) numër 781/19 të datës 09.12.2019, sepse në këtë vendim është thënë se autoriteti kontraktues obligohet të vërtetojë saktë se OE i rekomanduar për kontratë “MBB Construction”SH.P.K& B-Ademaj” a i plotëson kërkesat e Dosjes së tenderit (DT)-në lidhje me 60 % të referencave dhe të qartësohet saktë se cili është udhëheqësi i grupit. Mirëpo, sipas tij, Autoriteti Kontraktues nuk ka kërkuar sqarime shtesë sipas nenit 59.2 dhe 72 të LPP-së dhe me këtë rast na ka diskriminuar neve si operator ekonomik më i lirë dhe nuk e ka respektuar vendimin e panelit shqyrtues, raporton “Front Online”.

 Ai më tutje ka thëne se nuk pajtohet me mendimin e ekspertit shqyrtues, pasi që sipas tij nuk janë shfrytëzuar dispozitat e neneve 59.2 dhe 72 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), sepse nuk janë kërkuar sqarime shtesë ku shumë lehtë ka mundur të kuptohet se janë bërë disa lëshime teknike nga ana jonë dhe kanë mundur të evidentohen këto gabime nëse do të ishin kërkuar sqarime shtesë.

Në këtë seancë nuk kanë marrë pjesë përfaqësues të Autoritetit Kontraktues, komunës së Prizrenit.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurim/ Front Online /

Si të kurseni mbi 350 kilovatë/orë në muaj me një investim të thjeshtë, tregon Idriz Ferati, drejtor i Auditimit në…

Të tjera