Tenderët

Komuna Gjilanit shpall tender 830 mijë euro për sigurimin fizik  të objekteve shkollore

Komuna Gjilanit shpall tender 830 mijë euro për sigurimin fizik  të objekteve shkollore
11:43 | 11 Mars 2020

Komuna e Gjilanit, e cila drejtohet nga Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka shpallur tender 830 mijë eurosh për sigurimin fizik të objekteve shkollore në komunën e Gjilanit.

Sipas dokumenteve të siguruara nga “Front Online” shihet se për këtë proces prokurimi komuna ka paraparë një buxhet prej 829.843,20 euro.

Në njoftimin për kontratë thuhet se Operatori Ekonomik që dëshiron të marrë pjesë në këtë proces prokurimi duhet t’i ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit (duke filluar nga data e publikimit te Njoftimit për kontrate) ka qenë prej jo më pak se 800.000,00 Euro.

“Projekte të përfunduara të shërbimeve të ngjashme në tre vitet e fundit, nga data e publikimit të njoftimit për kontratë, minimum në vlerë financiare prej 700,000.00 Euro projekte të ngjashme. Nëse OE tenderojnë si grup i operatoreve ekonomik apo konsorcium, atëherë lideri i grupit duhet t’i ketë 60% të vlerës së kërkuar” thuhet në njoftimin për kontratë, raporton “Front Online”

Nëse nuk ka ankesa, paraprake nga Operatoret Ekonomik që synojnë të marrin pjesë, data e hapjes së ofertave për këtë proces Prokurimi do të behët më 14 prill të këtij viti. / Front Online /

Prince Caffe pjesëmarrës në panairin DUBAI EXPO 2021

Të tjera