Ekonomi

Komuna e Vushtrrisë 34 të punësuar me kontrata mbi Vepër

Komuna e Vushtrrisë 34 të punësuar me kontrata mbi Vepër
17:38 | 23 Qershor 2020

Shkelje të shumta ta evidentuar Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) gjatë auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2019 për komunën e Vushtrrisë e cila drejtohet nga Xhafer Tahiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), raporton “Front Online”

Sipas auditorit Komuna gjatë vitit 2019 kishte 34 punonjës të angazhuar me MSHV, prej tyre, 25 ishin të angazhuar nga viti 2018.

“Për të gjitha rastet fillimisht janë përdorë procedura të thjeshtësuara të rekrutimit, përderisa 21 prej tyre ju kishte vazhduar kontrata deri në tri herë edhe për gjashtë muaj tjerë me kërkesë nga drejtoritë përkatëse ku ishin të angazhuar. Këto shërbime ishin kryesisht për pozita të rregullta12. Arsyeja pse janë lidhur këto kontrata ishte mungesa e planifikimit buxhetor për këto pozita, dhe mundësia më e lehtë e angazhimit në ketë formë. Mbulimi i pozitave të rregullta me MSHV rrit rrezikun që punët të mos kryhen me cilësinë e duhur, duke marrë parasysh se angazhimi i stafit me kontrata afatshkurta mund të jetë më i pakët në krahasim me punëtorët e rregullt, rrjedhimisht mund të dëmtohet performanca e komunës. Derisa kontraktimi i shërbimeve të veçanta, respektivisht vazhdimi i MSHV-ve pa procedura të reja kufizon konkurrencën dhe si pasojë mund të pranohet staf me kompetencë jo të duhur. Kryetari, duhet të siguroj se MSHV përdorën vetëm për punë specifike dhe kontratat nuk zgjasin më shumë se afati i paraparë ligjor. Po ashtu, duhet të ndërmerren veprime që nevojat për pozitat të rregullta të adresohen në Ministri të Financave gjatë planifikimit buxhetor dhe të sigurohet se buxhetohen dhe paguhen nga kategoria e pagave e mëditjeve”thuhet në raportin e ZKA-së, raporton “Front Online”

Comodita në panairin M.O.W. po shijon takimet me biznese për mundësi shkëmbimi eksperiencash, rrjetëzimi dhe bashkëpunimi

Të tjera