Lajme

“Keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeç”, dënohet me 15 vite burgim

“Keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeç”, dënohet me 15 vite burgim
16:00 | 07 Dhjetor 2022

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për të Mitur e ka dënuar me 15 vite burgim  të akuzuarit S.O.,  për veprën penale “Keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeçare”.

Gjykata njofton se “i akuzuari S.O është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) viteve , për veprën penale Keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeçare nga neni 235 paragrafi 4, nënparagrafi 4.2 dhe paragrafi 4.7 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës së Kosovës”.

Të akuzuarit S.O i caktohet masa e paraburgimit deri në plotëfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, thuhet në njoftim.

“Pala e dëmtuar është udhëzuar ne kontest juridiko civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike”, njofton gjykata.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë./Front Online

Loja e madhe ka filluar nga 31 Janar dhe vazhdon deri me 2 Shkurt në Petrol Company

Të tjera