Ekonomi

Shoqata e Sigurimeve me memorandum me Universitetin “Fehmi Agani”

Shoqata e Sigurimeve me memorandum me Universitetin “Fehmi Agani”
14:25 | 26 Qershor 2020

Sot është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Sami Mazreku, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës dhe Artan Nimani, rektor i Universitetit Publik “Fehmi Agani” në Gjakovë.

Qëllimi i këtij memorandumi është ngritja e nivelit të përgjithshëm të studentëve dhe qytetarëve lidhur me industrinë e sigurimeve dhe zhvillimit të saj, produktet e sigurimit si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre që dalin nga kontratat e sigurimit.

Angazhimi i studentëve përmes punëve praktike në kompanitë e sigurimit ështe një mundësi e mirë për ta, ashtu që të njëjtit të kenë informacione të mjaftueshme për tu bërë pjesë e industrisë dhe për ta zhvilluar më tutje atë. Sot është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Sami Mazreku, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës dhe Artan Nimani, rektor i Universitetit Publik “Fehmi Agani” në Gjakovë.

Qëllimi i këtij memorandumi është ngritja e nivelit të përgjithshëm të studentëve dhe qytetarëve lidhur me industrinë e sigurimeve dhe zhvillimit të saj, produktet e sigurimit si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre që dalin nga kontratat e sigurimit. Angazhimi i studentëve përmes punëve praktike në kompanitë e sigurimit ështe një mundësi e mirë për ta, ashtu që të njëjtit të kenë informacione të mjaftueshme për tu bërë pjesë e industrisë dhe për ta zhvilluar më tutje atë.

Më mirë në Kosovë se në Gjermani

Të tjera