[wp-story]

Lajme

Klina jep tender për pastrimin e objektit 29 mijë euro më shtrenjtë sesa vlera e ofruar

Klina jep tender për pastrimin e objektit 29 mijë euro më shtrenjtë sesa vlera e ofruar
21:10 | 29 Shkurt 2020

Komuna e Klinës që nga muaji korrik i vitit të kaluar nuk po mund që të gjej një kompani adekuate për pastrimin e objektit.

E vonesa për dhënien e kontratës të tenderit u bënë për shkak të ankesave në Organin Shqyrtues të Prokurorimit.

Komuna e Klinës kishte hapur tender më 11.07.2019 për mirëmbajtjen higjienike të objekteve administrative të komunës.

Për këtë tender janë paraparë që të ndahen 110.00 euro për 36 muaj.

Ndonëse aplikuan 5 operatorë ekonomik me çmim më të ulët, këtë tender duket se do ta fitoj “TFS SHPK & LAGUNA SHPK” me çmim 29.323 euro më shtrenjtë.

E kriter i tenderit ishte që operatori ekonomik fitues të kishte 12 punëtorë me pagë 250 euro bruto.

Që i bie se do të shpenzonte 3 mijë euro për pagat e punëtorëve. Ndërsa me vlerën e fundit që ka ofruar kompania që është propozuar nga OSHP për shpërblim të kontratës, komuna do të paguj çdo muaj 870 euro më shumë.

Abaz Foniqi nga Zyra e Prokurimit në komunë e Klinës, për IndeksOnline, ka thënë se të gjitha kompanitë tjera janë vlerësuar të papërgjegjshme nga OSHP.

Foniqi ka sqaruar ecurinë e këtij procesi.

“Edhe pse procesi nuk është final, pra ende nuk është dhënë kontrata, por vetëm vendimi për përzgjedhjen e ofertës fituese. Për transparencë dua të ju dërgoj ecurinë e këtij procesi që është nga data 11.07.2019.

Me datën 11.07.2019 është publikuar njoftimi për kontratë. Kriter mes tjerash ishte numri i të punësuarve 12 me pagën bruto 250.00 euro.

Është bërë përzgjedhja dhe është propozuar TIKI – nga Malisheva, për vlerën 2.995.61.

OSHP në këtë vendim konstaton se oferta e O.E TKI nga Malisheva nuk është e përgjegjshme.

Pas ankesës së O.E < COYOTE Clean Group nga Klina, OSHP – kthen procedurën në ri-vlerësim.

A,K bazuar në këtë  propozon për shpërblim me kontratë .O.E “COYOTE CLEAN GROUP” nga Klina për vlerën 3.024.79 euro.

Pas kësaj kemi ankesën nga dy O.E “TFS SHPK” nga Prishtina dhe “TIKI” nga Malisheva.

OSHP në vendimin e tyre të datës 21.01.2020 nr.879-885-19 konstaton se Operatori Ekonomik “COYOTE CLEAN GROUP “ nuk është i përgjegjshëm.

Në këtë vendim OSHP i jep të drejtë “TFS SHPK” nga Prishtina ndërsa O.E “TIKI” – të pa bazuar.

Me datën 21.02.2020 në procesin e ri-vlerësimit, propozohet për shpërblim me kontratë oferta e vetme e përgjegjshme “TFS SHPK & LAGUNA SHPK” nga Prishtina, vlera mujore është 3.870.09 euro.

Tri ofertat:

Selmans Selmans nga Prishtina,, vlera mujore 2.955.34 euro

TIKI nga Malisheva, me vlerë mujore 2.995.61 euro

COYOTE Clean Group nga Klina, vlera mujore 3.024.79 euro

Janë konsideruar të papërgjegjshme apo konfrom nenit 31 të LPP.

O.E SFKSHPK nga Prizrenit i papërgjegjshëm në aspektin administrative,

O.E ERIK nga Prishtina nuk ka bërë vazhdimin e sigurimit të tenderit as vazhdimin e valiiditetit të tenderit”, thuhet në përgjigjen e tij

Kush ështe kosovari THE VICTOR që synon tregun e jashtëm? (video)

Të tjera