Infografika

161.6 milionë € humbjet e Trustit, 83.1 milionë € fitimet e bankave

161.6 milionë € humbjet e Trustit, 83.1 milionë € fitimet e bankave
14:28 | 06 Shtator 2022
Kredi me afat rekord të shqyrtimit dhe aprovimit

Të tjera