Lajme

Raporti i Auditorit/ Tri hidrocentrale në Kosovë janë pajisur me leje ujore pas fillimit të operimit

Raporti i Auditorit/ Tri hidrocentrale në Kosovë janë pajisur me leje ujore pas fillimit të operimit
13:51 | 03 Korrik 2022

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka publikuar raportin e auditimit të performancës “Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra”, raporton Front Online.

Në këtë raport, ZKA-ja ka evidentuar një mori shkeljesh të cilat janë bërë nga institucionet e vendit për licencimin e hidrocentraleve.

Sipas të gjeturave të auditorit, hidrocentrali HC-të Dilli-Com, Orqusha dhe Brezovica janë pajisur me leje ujore pas fillimit të operimit.

Në raportin e ZKA-së thuhet se Hidrocentralet duhet të pajisen me Leje Ujore për shfrytëzimin e ujit para se të fillojnë prodhimin/ operimin e tyre.

Leja ujore prodhon efekt juridik nga dita kur bartësi i lejes ujore informon organin, i cili e ka dhënë lejen ujore, se është kryer kontrolli teknik dhe se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara. Nga momenti i dhënies së lejes ujore deri në fillim të prodhimit të efektit juridik, organi i cili e ka lëshuar lejen me kërkesë të palës do të lëshoj lejen për shfrytëzimin e ujit.

Si shkelje tjetër, auditori e ka cilësuar edhe  pajisjen me Leje për Shfrytëzimi të Ujit për katër hidrocentrale pasi që e kanë filluar prodhimin.

Sipas auditorit, hidrocentralet të cilat janë pajisur Leje për Shfrytëzimi të Ujit për katër hidrocentrale pasi që e kanë filluar prodhimin janë, Hidrocentrali Orqusha, Brodi II, Albaniku III dhe hidrocentrali Deçani.

Për të gjeturat e auditorit për licencimin e hidrocentraleve në Kosovë, FrontOnline, ka dërguar pyetje edhe në Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës por deri në publikim e këtij artikulli nuk kanë kthyer përgjigje.

Ministria e Aliut heshtë për të gjeturat e auditorit për Hidrocentralet

Në raportin e ZKA-së për  auditimin e performancës “Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra”, janë evidentuar një mori shkeljesh nga institucionet e vendit për licencimin e hidrocentraleve.

Auditori  i ka rekomanduar Qeverisë dhe Ministrisë, që të koordinoj aktivitetet mes palëve për prodhimin e energjisë elektrike përmes Hidrocentraleve , të ndërtohen Hidrocentralet vetëm në zonat e lejuara dhe duke siguruar se vepron brenda kompetencave të saja.

Por, për të gjeturat dhe rekomandimet e auditorit, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e udhëhequr nga Liburn Aliu, nuk ka kthyer përgjigje.

 

 

Vetëm 60 euro kap ofertën Al Inclusive të “Sharr Travel” në Aqua Fafa

Të tjera