[wp-story]

Tenderët

Kompania ”DARING” ankohet në OSHP për tenderin e Policisë

Kompania ”DARING” ankohet në OSHP për tenderin e Policisë
10:39 | 06 Shkurt 2020

Përfaqësues të kompanisë ”DARING” janë ankuar në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), pasi që sipas tyre Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ua ka bërë pa drejtë në tenderin
“Ndërtimi i rrethojës me mure betoni në bazën e logjistikes”.
Në seancën të cilën e ka monitoruar “Front Online

Lulzim Zaraj nga kompania “Daring” në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit ka kundërshtuar raportit e ekspertit shqyrtues të OSHP-së i cili ka rekomanduar që ankesa e Operatorit Ekonomik në fjalë të cilësohet si e pabazuar, deri sa ka rekomanduar që Autoriteti Kontraktues, Policia e Kosovës të vazhdoj më procedura të më tutjeshme të Prokurimit, raporton “Front Online”.

“Ne nuk pajtohemi me mendimin e ekspertit për shkak se duke pas parasysh është edhe neni 72 Autoriteti Kontraktues është dashur të kërkoj sqarime nga ne, një gjë të tillë e ka bërë për kompaninë konkurrentë. Në këtë rast Policia e Kosovës po përdor standarde të dyfishta. Pika jonë që jemi eliminuar janë CV-ja e cila mund te plotësohet me informata shtese për gjeodedin i cili i plotëson kriteret e kërkesës, tek Autoriteti Kontraktues e kemi dërguar shkresën e CV-se ne momentin qe kemi parashtruar ankesën” ka thënë ai në seancën e OSHP-së, raporton “Front Online”.
Gjatë seancës kryetari i Panelit e pyeti përfaqësuesin e OE-së se inxhinieri i tyre a e ka përvojën sipas kërkesës, deri sa përfaqësuesi i OE ankues tha se përmes postës elektronike do tu dërgoj të dhëna se personi në fjalë plotëson të gjitha kriteret e dosjes se tenderit.

Në anën tjetër Enver Hyseni nga Policia e Kosovës tha se Autoriteti qëndron mbrapa vendimit. Ai po ashtu tha se janë pajtuar me mendimin e Eksperti Shqyrtues. “OE ankues në CV-ne e dorëzuar për inxhinierin në fjalë thuhet se ka punuar pas diplomimit master ka punuar prej 01.03.2017 sipas nenit 39 nuk mund te kërkohet informata sqaruese” ka thënë ai, raporton “Front Online”.

Gjatë seancës edhe eksperti shqyrtues Hysni Muhadri ka thënë se inxhinieri i kompanisë në fjalë nuk i ka tre vite përvojë punë ashtu siç kërkohet në dosje të tenderit.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i OE-së tha se kërkojnë nga Paneli Shqyrtues që të aprovoj ankesën e kompanisë së tyre si të bazuar dhe lënda te kthehet ne rivlerësim.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues të hedhe ankesën e OE ankuese si te pa bazuar dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit.

/ Front Online /

Benzinë vetëm 1.05 euro në Petrol Company e shumë zbritje tjera në “Be Happy Restorant” dhe Market

Të tjera