Tenderët

“Ambienti” ankohet për diskriminim

“Ambienti” ankohet për diskriminim
12:50 | 17 Janar 2020

Gazmend Çelaj nga kompania “Ambienti” po ankohet se “Akademia e Kosovës për Siguri Publike” ka vendosur kritere diskriminuese në tenderin “Shërbimet e mirëmbajtjes dhe pastrimit në AKSP”, raporton “Front Online”.

Në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), të cilën e ka monitoruar “Front Online”, ai ka thënë se nga Autoriteti Kontraktues (AK)kanë kërkuar të respektohet neni 7 i Ligjit për Prokurimit Publik (LPP), prandaj kushti i vendosur nga Autoriteti Kontraktues për pjesëmarrje te liderit ne konsorcium me 60% me referenca sipas tij është diskriminues”, raporton “Front Online”.

“Nuk pajtohemi me mendimin e Eksperti Shqyrtues sepse edhe Autoriteti Kontraktues ka mundur të mos e vej këtë kusht fare dhe t’i lejohet të marrin pjesë edhe kompani tjera si liderë nëse vendoset të shkojnë ne konsorcium për ketë. Ne mbetemi prapa ankesës sonë dhe kërkojmë te rishikohen kushte e vendosura dhe te lejohen te marrin pjese edhe operatoret tjerë” ka thënë ai.

Në anën tjetër Sahit Beqiri nga AK ka thënë se të gjitha kriteret janë në pajtim të plotë me LPP.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues të hedhet poshtë ankesa e OE si e pa bazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues
Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimi
/ Front Online /

NimiTV ofron 30% zbritje për Black Friday

Të tjera