[wp-story]

Lajme

Shërbimi Korrektues i Kosovës bëhet me Gardë Ceremoniale

Shërbimi Korrektues i Kosovës bëhet me Gardë Ceremoniale
11:52 | 13 Nëntor 2020

Duke u bazuar në autoritetin dhe në Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Nehat Thaçi, ka nxjerr vendim për themelimin e Gardës Ceremoniale të Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Garda Ceremoniale e Shërbimit Korrektues të Kosovës do të veproj dhe do të jetë aktive vetëm në raste të caktuara ceremoniale. Kriteret për përzgjedhjen e zyrtarëve, të cilët do të janë pjesë e gardës ceremonioale dhe rregullat për funksionimin e gardës do të përcaktohen me akt të veçantë.

Shërbimi Korrektues i Kosovës, çdo herë do të jetë i përkushtuar në avancim të mëtutjeshëm dhe në reforma të vazhdueshme, me qëllimin e të qenurit institucion profesional, kredibil, i besueshëm dhe konkurrent me institucionet korrektuese të shteteve demokratike dhe moderne.

Bonus dhe Premium Kartela të cilat po i ofron Petrol Company, kartelat më të kërkuara nga klientët

Të tjera