[wp-story]

Tenderët

Shantazhe, shkelje, e presione në tenderin e Komunës së Prishtinës

Shantazhe, shkelje, e presione në tenderin e Komunës së Prishtinës
15:54 | 04 Shkurt 2020

Përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik (OE) “Vlera” SH.P.K Albion Salihaj, ka akuzuar Komunën e Prishtinës për shkelje të rënda ligjore, favorizime, deri sa Operatorin Ekonomik (OE) konkurrent “Besim Zejnullahu”, të rekomanduar për kontratë nga komuna e Prishtinës për tenderin “DDD i Institucioneve Arsimore” e ka akuzuar për shantazh dhe presion.

Në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online” Salihaj para Panelit Shqyrtues të OSHP-së ka dhënë se komuna e Prishtinës e përkrah haptas këtë kompani, deri sa sipas tij kjo kompani merr edhe të gjitha tenderët e kësaj natyre pavarësisht çmimit që e ka ajo.

“Partnerin tonë këta e kanë shantazhuar, madje e kanë thirr shumë here në telefon, por edhe i kanë thënë mos apliko hiç se ky tender për mu është bërë nga komuna e Prishtinës”, ka thënë ai në seancën e OSHP-së.
Më tutje ai ka thënë se komuna e Prishtinës ka bërë shkelje të rëndë ligjore pasi që, sipas tij, ka rekomanduar për kontrate një Operator Ekonomik i cili ka aplikuar me çmime tej normalisht të ulëta, por edhe sipas tij, konkurrentit të tij ia kanë dhënë dokumentet origjinale që kompania “Vlera” ka dorëzuar në OSHP.

“Ne seancën e kaluar e kam parë me kamerë se përfaqësuesi i OE të rekomanduar për kontratë ka shantazhuar kompaninë tonë për falsifikim të dokumentacionit tonë. Dua një sqarim nga Autoriteti Kontraktues se si ka mundur të merr dokumentin Origjinal të ATK-s dhe Gjykatës e këtu te vijë të prezantoj. Kjo konsiderohet shkelje e etikes se punës profesionale nga Autoriteti Kontraktues, çka dua të ceku se këtu është dashur te kërkohet një arsyesh mëri ekonomike ku tash ka dal 4 fish me lire se ne procedurat tjera. Anëtari qe ka qenë konsorciumit për tenderin me procedure te hapur ka thëne që vazhdimisht është thirrur në telefon nga OE i rekomanduar duke i bërë presion dhe shantazh që të largohet nga konsorciumi ynë. OE i rekomanduar është i lidhur direkt me Autoriteti Kontraktues-ne dhe shpërblehet shume here me kontrate. Autoriteti Kontraktues po përdor standarde të dyfishta” ka thënë ai në seancën e OSHP-së të monitoruar nga “Front Online”

Në anën tjetër Verona Sekiraqa nga komuna e Prishtinës ka thënë se Komuna nuk pajtohet me vlerësimin e ekspertit shqyrtues, që kjo lënë të kthehet në rivlerësim.
“Autoriteti Kontraktues nuk pajtohet me mendimin e ekspertit që të anulohet vendimi dhe lënda të kthehet ne rivlerësim. Kjo procedurë ka rrjedhë për shkak te tej zgjatjes se procedurës paraprake, qëllimi ka qenë që te=ë realizohet sa më shpejt një kontratë që mos ketë ndonjë epidemi ne shkollat e Prishtinës. Konsiderojmë se vlerësimi i kriterit ab normalisht është kompetenca e Autoritetit Kontraktues dhe nuk është bazë për eliminim e aq me pak një procedurë të negociuar që është dashur të përfundoj sa më shpejtë” ka thënë ajo.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i OE ankues kërkojë nga Paneli Shqyrtues të aprovohet ankesa e tyre si e bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesja e komunës së Prishtinës kërkojë nga Paneli Shqyrtues të hedhe poshtë ankesën e kompanisë si të pa bazuar dhe të mbetet ne fuqi vendimi Autoritetit Kontraktues.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit. / Front Online /

Super zbritje në “Petrol Company”

Të tjera