[wp-story]

Lajme

QKUK’ja ndan afër 140 mijë euro për furnizim me pelena

QKUK’ja ndan afër 140 mijë euro për furnizim me pelena
10:42 | 18 Qershor 2020

Qendra Klinike dhe Universitare e Kosovës ka ndarë rreth 140 mijë euro për furnizim me pelena për një përdorim për fëmijë dhe të rritur, raporton Express.

Përmes njoftimit për kontratë, QKUK’ja ka bërë me dije se kohëzgjatja e kësaj kontrate është 24 muaj.

Kompanitë e interesuara për të kryer këtë furnizim kanë afat të dorëzojnë ofertat deri më 30 korrik, në ora 12:00.

“Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të riekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për proceduren e tenderit”, thuhet në njoftim.

Bonus dhe Premium Kartela të cilat po i ofron Petrol Company, kartelat më të kërkuara nga klientët

Të tjera