[wp-story]

Tenderët

OSHP-ja vërteton vendimin për dhënie të tenderit të Bibliotekës Kombëtare (dokument)

OSHP-ja vërteton vendimin për dhënie të tenderit të Bibliotekës Kombëtare (dokument)
16:40 | 05 Shkurt 2020

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) ka aprovuar vendimin e Autoritetit Kontraktues (AK) Bibliotekës Kombëtare për dhënie të tenderit “Furnizim me kompjuter dhe pajisje të TI”, si dhe kanë aprovuar si pjesërisht të bazuar ankesën e Operatorit Ekonomik “Tech Vision”.

Ketë seancë të cilën e kishte monitoruar “Front Online” përfaqësuesi i kompanisë “Tech Vision” Egzon Rizani kishte kërkuar nga OSHP-ja që ankesën e tij ta konsideroj si bazuar dhe lenden ta kthej në rivlerësim.

Por,  ekspertja shqyrtuese dhe ai teknik Safije Saramati dhe Zenel Hisenaj në ekspertizën e tyre kishin kërkuar nga OSHP-ja që ankesën e kompanisë ankuese “Tech Vision” ta konsideroj si të pa bazuar.

Me këtë rekomandim ishte pajtuar edhe Tefik Mehmeti nga Biblioteka Kombëtare.

Vendimi i Autoriteti Kontraktues, bibliotekës Kombëtare për ketë proces prokurimi pritet te merret në ditët në vijim. “Front Online” do të iu mbaj të informuar deri në fund për rrjedhën e këtij procesi të Prokurimit. / Front Online /

Loja e madhe ka filluar nga 31 Janar dhe vazhdon deri me 2 Shkurt në Petrol Company

Të tjera