[wp-story]

Tenderët

Oferton me produkt më të mirë, “Isa Boletini” e eliminon nga gara

Oferton me produkt më të mirë, “Isa Boletini” e eliminon nga gara
12:25 | 16 Janar 2020

Kompania “Interlab” është eliminuar nga gara në tenderin e “Pajisje laboratorike FTU”  e shpallur nga Universitetit Publik të Mitrovicës “Isa Boletini”, pasi që ky Operatori Ekonomik (OE) ka ofruar një autoklavë e rrotullueshme deri në 0.3 Mega Paska, deri sa në dosje të tenderit është kërkuar autoklavë nga 0,21 deri në 0,23 mega paskal, raporton “Front Online”. Në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online”

Betim Sadriu nga kompania “Interlab” ka thënë se në këtë proces të Prokurimit ai ka ofertuar me një autoklavë e cila 0,3 mega paskal, por e cila mund të rregullohet varësisht prej nevojave të Autoritetit. “Pretendimet kryesore që kanë qenë arsye pe eliminimin tonë është së është kërkuar një pajisje e cila njihet si bioreaktor e që përdoret për reaksione Organike i cili sipas Dosjes së Tenderit (DT) është kërkuar që të ketë UPS Chiller dhe kompjuter. Ne nga prodhuesi Infors nga Zvicra kemi pranuar autorizimin dhe ofertën me te cilën kanë qenë të përfshire edhe aksesoret përcjellës për ketë pajisje po ashtu edhe instalimi do te behet tek vendi ku e përcakton Autoriteti Kontraktues (AK), andaj ne jemi bazuar se prodhuesi do t’i ofroj të gjitha pasjet përcjellëse në bazë të kërkesës së Autoritetit Kontraktues. Dëshiroj të theksojë  e AK nuk e ka shfrytëzuar nenin 72 për informata sqaruese. Për pretendimin e dyte është kërkuar një pajisje laboratorike një pajisje autoklavë me rang të presionit punues nga 0.21-0.23 mega paskal, ndërsa ne kemi ofruar pajisje e cila mund te arrije maksimumin deri në ne 0.3 mega paskal që është më e mirë se kërkesa e Autoritetit Kontraktues pasi qe ky rang i presionit është i rrotullueshëm, raporton “Front Online”.

Në anën tjetër Haxhimet Ferati ka thënë se OE ankues  nuk posedon katalogun për pajisjet përcjellëse Chiller, ketë nuk e kemi thënë vetëm ne, por edhe eksperti shqyrtues. “Kjo kompani nuk i ka plotësuar kushtet” ka thënë ai.

Në fund të seancës eksperti teknik shqyrtues  Agron Sverkaj tha se mbetet prapa raportit të tij, ku kërkoi që ankesa e Operatorit të Ekonomik të hidhet si e pa bazuar.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi nga Autoriteti Kontraktues kërkoi nga Paneli që ankesën e Operatorit Ekonomik ta hedhë poshtë si të jashtë afatshme dhe ta lej në fuqi vendimin e AK

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimi  /

Front Online /

Loja e madhe ka filluar nga 31 Janar dhe vazhdon deri me 2 Shkurt në Petrol Company

Të tjera