Lajme

OAK kërkon mbështetjen e deputetëve për sektorin privat

OAK kërkon mbështetjen e deputetëve për sektorin privat
09:22 | 12 Gusht 2020

E shqetësuar lidhur me gjendjen e të bërit biznes në vend dhe vështirësive që po hasin sektori privat gjatë operimit si pasojë e pandemisë, e shqetësuar për reagimin shumë të ngathët të Qeverisë dhe Kuvendit ndaj punëtorëve dhe bizneseve private, Oda e Afarizmit të Kosovës ka përcjellur edhe njëherë të detajuara kërkesat e operatorëve ekonomik tek Deputetët e Republikës së Kosovës nëpërmjet postës zyrtare në Kuvend.

Me qëllim të reflektimit dhe reagimit në kohë sa më të shkurtër kohore, Oda e Afarizmit të Kosovës i bënë edhe këtë herë lutje deputetëve në emër të gati 300.000 punësuarve në sektorin privat dhe qindra bizneseve që të trajtohen kërkesat dhe të miratohet sa më parë pako e re në mënyrë që të ofrohet përkrahje për punëtorët dhe bizneset për tejkalim të kësaj situate.

Që nga muaji Mars kur zyrtarisht janë paraqitur rastet e para me Covid-19, tani e 5 muaj ende nuk kemi të finalizuar pakon emergjente, kurse ajo e rimëkëmbjes ende nuk ka kaluar duke vendosur kështu në gjendje të vështirë sektorin privat nga mospërkrahja nga ana e shtetit.

Duke marrë parasysh që sektori privat është gjeneratori kryesor i të hyrave edhe vendeve të punës në vendin tonë, ai aktualisht ndodhet në një pozitë shumë të rënduar edhe si pasojë e pandemisë.

Për rikujtim asnjë përkrahje për bizneset për mbulimin e humbjeve, shpenzimeve operative apo me kredi të buta nuk kanë përfituar deri më tani, siç e kanë bërë të gjitha shtetet në rajon dhe Evropë dhe nuk është ofruar përkrahje në mbulimin e humbjeve të shkaktuara si rezultat i ndërprerjes së veprimtarisë së bizneseve dhe rënieve drastike nga pandemia.

Qindra bizneseve i’u është ndaluar veprimtaria dhe shumica nuk janë duke afaruar me pozitivitet në Kosovë.

As punëtorët e këtyre sektorëve nuk janë duke marrë përkrahje të rregullt nga shteti. Tani ka filluar ekszekutimi i pagës minimale për muajin prill ndërkohë që jemi në mesin e muajit gusht dhe nuk është paraparë përkrahje për muajit e tjerë.

Disa nga kërkesat e OAK-së janë: TVSH-ja për ushqim, turizëm dhe hoteleri të ulet në 5%, ulja e normës së interesit në 1.7% nga Banka Qëndrore e Kosovës, subvencionomi i pagave dhe qirave për bizneset e afektuara, për ruajtjen e likuiditetit të kompanive është e rëndësishme që të alokohen 300 milionë euro në Fondin e Garancisë Kreditore, vazhdimi i shtyerjes së kësteve të kredisë dhe tatimeve edhe për 3 muaj të tjerë, të subvencionohet eksporti për 10 %, të shumës së eksportuar, të lirohen nga të gjitha tatimet dhe taksat për prodhuesit, përjashtuar tvsh-në, nga data 01 Qershor deri më 31 Dhjetor. Gjithashtu OAK ka kërkuar që të ndryshohet Ligji për tatime të brendshme ku të gjitha bizneset prodhuese të lirohen nga tvsh në blerje të lëndës së parë ashtu siç janë të liruara në rast se importojnë nga vendet e huaja.

Oda e Afarizmit të Kosovës iu bënë thirrje edhe këtë herë Deputetëve të Republikës së Kosovës që të analizojnë këto kërkesa dhe të propozojnë ndryshimet në mënyrë që sekotri privat të shpëtojë nga falimentimi, të ruhen vendet e punës dhe të sigurohet mbijetesa e operatorëve ekonomik që nënkupton mbijetesa edhe e shtetit.

OAK gjatë seancave të mëhërshme me shpresë se do të shqyrtohet pako për biznese ka marrë iniciativë duke dalë para hyrjeve të kuvendit dhe dorëzuar kërkesat deputetëve.

Black Friday –  Eja dhe ndaj emocionet e zbritjes ekstreme në Comodita Home

Të tjera