[wp-story]

Lajme

Ministri Selimi raporton në komisionin për legjislacion

Ministri Selimi raporton në komisionin për legjislacion
07:39 | 29 Shtator 2020

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit sot nban mbledhje.

Rendi i ditës

1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë,16.06, 24.06, 28.07 dhe 30.07, 04.08, 05.08, 11.08 dhe 14.08.2020;
3. Shqyrtimi në parim i Projekt Kodit Civil të Republikës së Kosovë nr.07/L-019 dhe i Projektligjit nr. 07/L-022 për Tokën Ndërtimore;

I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Selim Selimi;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 07/L-034 për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për Transferimin e personave të dënuar;
5. Shqyrtimi i propozimeve për zgjedhjen e anëtarit në Komisionin për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
6. Shpallja e konkursit për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radhët e komuniteteve tjera;
7. Të ndryshme.

Vendi: C203 Koha: 13:00

“M Sillosi” S’ka nëvojë për panik, grurë ka me bollëk

Të tjera