Lajme

Mblidhet Kryesia, ky është rendi i ditës

Mblidhet Kryesia, ky është rendi i ditës
14:05 | 14 Qershor 2021

Shefat e Grupeve Parlamentare janë mbledhur për të vendosur për mbajtjen e seancë së re të Kuvendit.

Në rend dite është shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Automjete si dhe Shqyrtimi i propozimit të Qeverisë për ratifikimin e shtatë anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë Kosovare të Akreditimit.

I. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Përgatitjet për Seancë plenare:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2. Pyetjet parlamentare,

3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete,

4. Shqyrtimi i propozimit të Qeverisë së Kosovës për ratifikimin e shtatë (7) anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë Kosovare të Akreditimit,

5. Zgjedhja e kryesuesit të Komisionit Shqyrtues në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit.

III. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Kredi me afat rekord të shqyrtimit dhe aprovimit

Të tjera