Tenderët

Loja me tenderin gati tre milionësh për sigurimin e komunës së Prishtinës

Loja me tenderin gati tre milionësh për sigurimin e komunës së Prishtinës
09:57 | 08 Prill 2020

Kanë kaluar gati një vit kur komuna e Prishtinës ka shpallur një tender gati tre milionësh për sigurimin fizik të objekteve të komunës, por deri më tash nuk po arrin ta zgjedh fituesin, e ku si pasojë komuna edhe më tutje në mënyrë të negociuar kishte vazhduar kontratën edhe për 5 muaj me Operatorin “Rojet e Nderit”, e cila kishte pasur kontrate me komunën e Prishtinës, raporton “Front Online”

Pasi që edhe kjo kontratë kishte skaduar sot, komuna e Prishtinës Operatorit të njëjtë ekonomik ia ka vazhduar kontratën edhe për tre muaj të tjerë.

Bazuar në procesverbalin e hapjes së tenderit  shihet se kompania të cilët tash e dy herë po ia vazhdon kontratën me negocim komuna e Prishtinës  ka ofertuar me çmim më të lartë prej 3.1 milionë euro, deri sa çmim më të ulët kishte konsorciumit “Internat Security Assocation &Nazeri 2000” me 2,379,456 euro, raporton “Front Online”.

Gjithnjë duke u bazuar në dokumentet e siguruara nga “Front Online” shihet se më 9 gusht 2019  përmes letrës standarde komuna e Prishtinës e kishte rekomanduar për kontratë “Internat Security Assocation & Nazeri 2000.

Për shkak të ankesës së Operatoreve Ekonomik tjerë që kanë qenë në garë, me 15.8.2019 komuna e Prishtinës e ka pezulluar ketë proces të Prokurimit për shkak të ankesave.

Tre ditë me vonë, respektivisht pash shqyrtimit të dosjeve komuna e Prishtinës aprovon pjesërisht të bazuar ankesën e tre kompanive që kanë qenë në garë.

Më 10 tetor komuna për kontratë ka rekomanduar konsorciumit “Commando & Aulona Pol 1”, e ku pas kësaj sërish janë ankuar Operatoret tjerë që kanë qenë në garë.

Mirëpo, pas shqyrtimit të dosjeve edhe një herë komuna 21.1.2020 për këtë proces prokurimi serish e ka rekomanduar “Commando & Aulona Pol 1” si Operatorin Ekonomik të përgjegjshëm më çmim më të lirë.

Mirëpo, pas ankesave të Operatoreve Ekonomik në Organin Shqyrtues të Prishtinës, kjo e fundit ka aprovuar si pjesërisht të bazuara ankesat e tyre si dhe ka urdhëruar komunën te kthej lenden në rivlerësim, por deri më tash ende nuk është marrë ndonjë vendim i ri për këtë proces te prokurimit.

Internat Security Assocation &Nazeri 2000                           2,379,456 euro

Besa Security                                                                                 2,561,414 euro

Security Code                                                                                2,676,585 euro

Commando & Aulona Pol 1                                                         2,729,376 euro

Rojet e Nderit                                                                                3,107,462 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comodita nis 35 kontejnerë me dyshekë për në SHBA

Të tjera