Ekonomi

Kosova përmbush kriteret për eksport të produkteve ushqimore me origjinë shtazore në vendet e BE-së

Kosova përmbush kriteret për eksport të produkteve ushqimore me origjinë shtazore në vendet e BE-së
11:02 | 14 Korrik 2020

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës ka njoftuar se Kosova ka përmbushur kriteret për eksport të produkteve ushqimore me origjinë shtazore në vendet e BE-së.
Sipas AUVK më datë 09 korrik 2020 në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian L 220/5, është publikuar vendimi për përfshirjen e Kosovës në listën e vendeve të treta me të drejtë eksporti për produktet ushqimore me origjinë shtazore në vendet e Bashkimit Europian.

“Duke marrë parasysh Traktatin për Funksionimin e Bashkimit Evropian, Direktivën e Këshillit 2002/99/EC të 16 dhjetorit 2002 që përcakton rregullat e shëndetit të kafshëve që rregullojnë prodhimin, përpunimin, shpërndarjen dhe prezantimin e produkteve me origjinë shtazore për konsum njerëzor për import të dërgesave në BE bazuar në Vendimin 2007/777/EC, Komisioni Evropian përcakton listën e vendeve të treta nga të cilat është e lejuar hyrja e mallrave në BE. Kosova për herë të parë fiton ketë të drejtë”.

Këtë vendim e ka mirëpritur Oda e Afarizmit të Kosovës ka përgëzuar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë për punën në përmbushjen e kritereve të kontrollit sipas rregullave të BE-së dhe “marrjen e rezultatit pozitiv që si autoritet shtetëror ka përmbushur të gjitha kushtet për të garantuar sigurinë e produkteve që prodhohen në Kosovë, për fabrikat të cilat aplikojnë për eksport në BE”.

“Pamundësia e eksportit të produkteve me origjinë shtazore ka diskriminuar shumë prodhues vendorë, andaj një vendim i tillë është inkurajues për të gjithë prodhuesit”.

OAK inkurajon AUV që të vazhdojë kontributin e saj në përmbushjen edhe të kritereve të tjera dhe eleminimin e barrierave me të cilat përballen bizneset gjatë eksportit të produkteve ushqimore. Një vendim i tillë është mëse i mirëpritur tek bizneset e orientuara drejt eksportit.

8 Marsi në Park Hotel & Spa – Që t’i të ndjehesh si Mbretëreshë ….

Të tjera