Tenderët

Komuna Skenderajt nuk merr pjesë në seancën e OSHP-së

Komuna Skenderajt nuk merr pjesë në seancën e OSHP-së
10:38 | 22 Janar 2020

Askush nga komuna e Skenderajt nuk ka marrë pjesë në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) ku është shqyrtuar ankesa e Operatorit Ekonomik (OE) “Tetroniks” për aktivitetin e prokurimit “Furnizimi dhe instalimi me pajisje teknike të zërimit për sallën e Kuvendit komunal- komuna Skenderaj”.

Në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online” përfaqësuesi i kompanisë ankuese Almir Ajeti në fjalën e tij tha se pajtohet me mendimin e ekspertit shqyrtues dhe atij teknik për këtë proces prokurimit

“Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i OE-së deklaroj: Kërkojmë nga paneli shqyrtues te aprovoj ankesën tone si te bazuar dhe te merr vendim siç kanë rekomanduar Ekspertet shqyrtues dhe Teknik” ka thënë ai.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurim/ Front Online /

Kredi me afat rekord të shqyrtimit dhe aprovimit

Të tjera