Lajme

Këto janë Universitetet dhe Kolegjet Private të cilat i akreditoi KSHC-ja

Këto janë Universitetet dhe Kolegjet Private të cilat i akreditoi KSHC-ja
14:17 | 30 Qershor 2020

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhjen e radhës në të cilën u analizuan dhe votuan raportet e ekspertëve ndërkombëtarë mbi vlerësimin e institucioneve të arsimit të lartë.

Nga gjithsejtë 14 institucione të vlerësuara, mbi bazën e rekomandimit të ekspertëve ndërkombëtarë, 6 nga këto institucione u ri-akredituan ndërsa 7 të tjera u refuzuan për ri-akreditim.
Vendimi për 1 institucion është shtyrë vendimi, meqenëse KShC ka refuzuar raportin, dhe ka kërkuar sqarime shtesë nga ekspertët ndërkombëtarë.

Për të shikuar listën e plotë të vendimeve kliko këtu

Ndër të tjera, KShC ka vendosur që listës së programeve të cilat do të vlerësohen këtë vit t’i shtohen edhe programet me bashkëpunime ndërkombëtare, programet me projektin Erasmus, dhe çdo program tjetër i cili ofron diploma double degree apo joint degree.

Në këtë mbledhje janë trajtuar dhe aprovuar standardet për vlerësimin e programeve doktorale (niveli 8 sipas KKK). Këto standarde janë në harmoni të plotë me Udhëzuesit Evropian të Sigurimit të Cilësisë ESG 2015, dhe me praktikat më të mira ndërkombëtare. Përmes këtyre standardeve, AKA sigurohet se programet e vlerësuara plotësojnë kriteret e përcaktuara, duke u bazuar në shkathtësi dhe kompetencë.

Natën e Kurban Bajramit Petrol Company shpërndan 40 pako ushqimore për fëmijët jetim në Kosovë

Të tjera