Lajme

Kërkohet suspendimi i profesorëve që kanë probleme me ligjin

Kërkohet suspendimi i profesorëve që kanë probleme me ligjin
09:36 | 24 Shtator 2020

Organizata Demokracia Studentore, ka kërkuar nga rektori i Universitetit të Prishtinës, Naser Sahiti që ta hartojë një draft rregullore, e cila do t’i suspendonte profesorët që kanë probleme me ligjin, profesorët që janë duke u hetuar dhe kanë aktakuza të ngritura nga prokuroria e shtetit për vepra të ndryshme penale.

Në komunikatën për media thuhet se Demokracia Studentore gjatë një hulumtimi që e ka kryer në Universitetin e Prishtinës, ka identifikuar që një numër i profesorëve kanë aktakuza të ngritura nga Prokuroria e Shtetit për vepra të ndryshme penale, që kanë të bëjnë me keqpërdorim të detyrës zyrtare, ngacmime seksuale etj.

Kjo do të vlente edhe për profesorët qe janë të kyçur ne politik dhe kanë aktakuza që nuk kane te bëjnë me Universitetin e Prishtinës dhe deri në lirimin e të gjitha aktakuzave këta profesorë nuk duhet të ligjërojnë në UP.

Mexhid Ramusa nga kjo organizatë ka thënë se kjo draft rregullore do t’i kontribuonte pozitivisht universitetit në cilësi dhe etik, dhe si organizatë do ta dorëzojnë kërkesën në rektorat pasi që kjo është përkrahur edhe nga organizatat tjera dhe nga studentët e Universitetit të Prishtinës.

“U ndal lidhja, thirre Alaudinin edhe një herë”, Vedati e “mashtron” Brunon në Prime (VIDEO)

Të tjera