[wp-story]

Tenderët

Kërkohet shtim i kritereve në tenderin për pastrimin e objekteve të MPB-së

Kërkohet shtim i kritereve në tenderin për pastrimin e objekteve të MPB-së
10:05 | 06 Shkurt 2020

Kompania “Erik” përmes ankesës të cilën e ka parashtruar në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) po kërkon shtrim të kritereve ne tenderin e Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) “Shërbime të pastrimit të objekteve të MPB-së”.

Në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online” përfaqësuesja e kompanisë ankuese Valmire Bujupi ka thënë se shtimi i kritereve është i domosdoshëm, pasi që në formën si janë tani aty mund të aplikoj kush do. Por, kundër ndryshimit në seancë është shprehur Autoriteti Kontraktues, por edhe eksperti Shqyrtues i OSHP-së i angazhuar për këtë lëndë, raporton “Front Online”.

Bujupi ka thënë se nuk pajtohen me kushtet dhe kërkesat e vendosura në Dosje të Tenderit (DT). Ajo më tutje ka thënë se Autoriteti Kontraktues nuk ka marrë për bazë dhe pretendimet e tyre, prandaj sipas saj kompania iu është drejtuar OSHP-së. “Ne kemi marrë edhe mendimin e Eksperti Shqyrtues dhe nuk pajtohemi me të. Po e citoj nenin 68 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP). Përveç qarkullimit minimal është i nevojshëm një qarkullim minimal në fushën specifike të mbuluar nga kontrata, qarkullimi i tillë nuk duhet të kaloj 1.58 vlerës së kontratës” ka thënë ajo, raporton “Front Online”.

Po ashtu, ajo ka kërkuar nga OSHP-ja që të obligoj Autoritetin Kontraktues që të shtoj edhe kritere tjera për tu pamundësuar pjesëmarrjen kompanive që nuk janë të kësaj fushe.

Në anën tjetër Fatmir Thaqi nga MPB-ja ka thënë se ankesa e kompanisë në fjalë është e pabazuar. Sipas tij, kriteret e vendosura në dosje të tenderit u mundësojnë të marrin pjesë në këtë proces prokurimi shumë kompanive, raporton “Front Online”.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesja e OE-së ankues kërkojë nga Paneli Shqyrtues të aprovoj ankesën e kompanisë që ajo përfaqëson dhe ta rekomandoj Autoritetin Kontraktues që një tender te tillë duhet të caktohet në bazë të ligjit edhe kapaciteti ekonomik në bazë të referencave ashtu siç e shef neni 68 i LPP-së.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi  i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues te hedhe poshtë ankesën e OE ankues si e pa bazuar dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues, raporton “Front Online”.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit.

/ Front Online /

“Graniti” hap showroom-in e dytë në Prishtinë (VIDEO)

Të tjera