Lajme

Deputeti Etem Arifi do të shkojë në burg për vuajtje të dënimit

Deputeti Etem Arifi do të shkojë në burg për vuajtje të dënimit
15:16 | 01 Korrik 2020

Deputetit Etem Arifi do t’i duhet të shkojë në burg, për vuajtjen e dënimit.

Gjykata e Apelit e ka refuzar ankesën e tij, duke ia vërtetuar dënimin e shqiptuar nga Themelorja.

“Sipas vlerësimit të Kryetarit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë, drejtë ka vlerësuar se kërkesa e mbrojtësit të dënuarit për shtyrje të dënimit, në rastin konkret, është e palejuar, për shkak se nga shkresat e lëndës shihet se të dënuarit me parë, i është lejuar shtyrja e vuajtjes së dënimit dy herë, për nga 2 (dy) muaj, ndërsa tani i dënuari nëpërmjet mbrojtësit të tij ka paraqitur për të tretën herë kërkesë”, shkruhet në arsyetimin e vendimit të Apelit, teksa shtohet se e drejta për ta kërkuar shtyrjen e vuajtjes së dënimit tashmë është konsumuar.

Deputeti Etem Arifi është dashur që më 9 mars të shkonte për vuajtje të dënimit prej 1 viti e 3 muaj mirëpo kishte paraqitur kërkesë me të cilën ishte shtyrë ekzekutimi i dënimit për 2 muaj. Mosshkuarja për vuajtje të dënimit Arifit ia mundësoi që të votonte për mosbesimin e Qeverisë Kurti. Deputeti Etem Arifi dhe Bajram Gashi, drejtori i OJQ-së “Zëri i Ashkalinjve”, akuzohen për përvetësim të rreth 26 mijë eurove.

Ai u dënua me vendim të formës së prerë për veprën penale “Mashtrim me subvencione”.

Me rastin e Black Friday, 28 Nëntorit dhe 32 vjetorin e kompanisë, Petrol Company me çmime marramendëse në derivate dhe…

Të tjera