Tenderët

Çmimet manipulative në tenderin e Qendrës së Studenteve

Çmimet manipulative në tenderin e Qendrës së Studenteve
11:46 | 03 Shkurt 2020

Përfaqësues nga kompania “Laguna” janë ankuar në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) se kompania e rekomanduar për kontratë për tenderin “Mirëmbajtja higjienike e objekteve të Qendrës së Studenteve ” ka ofertuar me çmime manipulative, por një gjë të tillë e kanë mohuar zyrtare të këtij Institucioni.

Rrahim Ademi nga kompania “Laguna” në seancën të cilën e ka monitoruar “Front Online” ka thënë se Autoriteti Kontraktues (AK) nuk ka vepruar ne pajtim me nenin 59 të  Ligjit të Prokurimit Publik (LPP) duke ekzaminuar, vlerësuar krahasuar tenderin në mënyrë të gabuar dhe duke vepruar në kundërshtim me kriteret e Dosjes së Tenderit (DT). Sipas tij, Operatori Ekonomik (OE) i rekomanduar për kontratë, kompania “Krasniqi” nuk i ka vendosur çmimet ashtu siç janë kërkuar sipas kalkulimit të çmimeve referente në Komisionin Rregullativ të Prokurimit (KRPP).

“Ky OE një sapun të lëngshëm e ka ofruar me 0.38 euro, ndërsa të çmimi refrenet  është 0.69 euro. Letër tualeti, njësia e paketimit 8+2 ka ofertuar me çmime 1.34 euro, ndërsa ne çmimet referente është 1.86 euro. Shampon për duar ka ofertuar me çmim 0.45 euro, ndërsa te çmimi referent ethe 0.88 euro.  Thes për mbeturina 120 litër ka ofertuar me çmim prej 0.15 euro, ndërsa te çmimi referent çmimi është 2.03 euro. Thes për mbeturina 60 litër ka ofertuar prej 0.07 ndërsa në çmimet referente është 1.21 euro. Thes për mbeturina 35 litër ka ofruar 0.07 euro, ndërsa çmimi referent është 0.86 euro. Aromë për zyrë, ka ofertuar me çmim prej 0.72 euro, ndërsa në çmimet referente është 3.41 euro.  Për doreza Higjienike pune ka ofertuar me çmim prej 0.40 euro, ndërsa në çmimet referente është 1.25 euro. Shampon për dritare ka ofertuar me çmime prej 1 euro, ndërsa në çmimet referente është 1.34 euro. Shampon për dysheme ka ofertuar me çmim prej 1.10 euro, ndërsa në çmimet referente është 1.40, Xhokerë me kove ka ofertuar  me 0.50 euro, ndërsa çmimi referent është 5.66 euro” ka thënë ai në seancën e OSHP-së të  cilën e ka monitoruar “Front Online”.

Por, në anën tjetër në seancën e OSHP-së Skender Lepaja nga Qendra e Studenteve ka thënë se  kompaninë të cilën e kanë rekomanduar për kontratë ka ofertuar me çmime më të ulëta në raport me kompanitë tjera që kanë qenë në garë.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i OE ankues kërkojë nga Paneli Shqyrtues të aprovoj ankesën e tyre si të bazuar dhe të kthehet lënda në rivlerësim.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi  i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues të hedhe poshtë ankesën e OE si të pa bazuar dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit. / Front Online /

Prince Caffe pjesëmarrës në panairin DUBAI EXPO 2021

Të tjera