Tenderët

Ankesa për dallavere në tenderin 1.5 milionësh të Ministrisë së Infrastrukturës

Ankesa për dallavere në tenderin 1.5 milionësh të Ministrisë së Infrastrukturës
10:49 | 04 Mars 2020

Dy operatorë ekonomik, “IMK-Ballkan Projekt”Sh.P.K., si dhe N.SH“IMBS” & N.N.SH. “Geokos A&A”, por edhe eksperti shqyrtues i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), nuk janë pajtuar me vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës (MI) për elimimin nga gara të këtyre kompanive në tenderin në vlerë prej rreth 1.5 milionë euro për ekzaminimin kontrollues për material dhe kualitetin e punëve në projektet e infrastrukturës rrugore , me arsyetimin, siç është thënë për shkak të çmimit jonormalisht të ulët, raporton portali “Front Online”.

Në seancën e OSHP-së të mbajtur të martën që lamë pas, eksperti shqyrtues i prokurimit, Muhamet Kurtishaj, ka deklaruar se është për t’u habitur fakti se në vlerësimin e ofertave të dy operatorëve ekonomik ofertat e tyre vlerësohen në përputhshmëri me kërkesat e dosjes së tenderit, ndërsa në anën tjetër kur bëhet vlerësimi në bazë të rregullores përkatëse, gjatë kalkulimit përfshihen edhe ofertat e papërgjegjshme, veprim ky që siç ka thënë ai, është në kundërshtim me Nenin 3 të Ligjit të Prokurimit Publik.

Zeqir Fetoshi, përfaqësues ligjor i kompanive IBMS, Geokos A&A”, ka deklaruar se në vlerësimin e parë MI-ja i ka rekomanduar për kontratë kompanitë që i përfaqëson, pasi që i ka konsideruar si operatorë ekonomik të përgjegjshëm, të cilët kanë konkurruar me çmime krahasuese të tregut.
Por, sipas tij, pasi që kjo lëndë është kthyer në rivlerësim, Ministria e Infrastrukturës më 17 tetor 2019 u ka kërkuar sqarime shtesë në lidhje me disa pozicione të tenderit, duke u kërkuar si dëshmi ofertë, apo fatura se mund ta realizojnë projektin në fjalë.

Sipas Fetoshit, kompanitë u kanë dërguar dëshmitë konkrete, por prapëseprapë Ministria i ka eliminuar nga gara dhe ka anuluar këtë aktivitet të prokurimit.

“Duke u bazuar në të gjitha sqarimet që i kemi cekur më lartë, rezulton se anulimi i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së dhe në kundërshtim me nenin 44.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, sepse asnjëra nga kushtet e parashikuara në këto dispozita nuk janë përmbushur, për shkak se ne jemi ofertues i përgjegjshëm”, ka thënë Fetoshi.

Ndërsa Elhame Binaku, përfaqësuese e operatorit ekonomik ankues “IMK-Ballkan Projekt”, është ankuar edhe në mendimin e ekspertit shqyrtues, pasi që, siç ka thënë ajo, kompania tjetër pjesëmarrëse në tender IBMS nuk i plotëson kushtet dhe kriteret e tenderit.

Në anën tjetër, Afërdita Shkoreti, përfaqësuese e Ministrisë së Infrastrukturës, në këtë seancë ka deklaruar se autoriteti kontraktues i ka trajtuar operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese. “Ne kemi vepruar në mënyrë transparente gjatë vlerësimit të ofertave gjithmonë ne respektim te Nenit 1 Qëllimit te Ligjit te prokurimit Publik, njëkohësisht duke marre në konsiderate qëllimin dhe lëndën e prokurimit”, ka thënë ajo.

Sipas saj, grup i operatorëve ekonomik  “IBMS , Geokos A & A” është eliminuar  me arsyetimin se në lot 1 dh 2  çmimi i ofruar është më shumë se 30% më i ulët se çmimi mesatar i tenderëve të  përgjegjshëm, si dhe  çmimi i ofruar është më shumë se 10% më i ulët se çmimi ose kostot e tenderit të dytë më të ulët.

Ndërsa operatori ekonomik “IMK BALLKAN PROJEKT” është eliminuar për këtë arsye se në dy lote ka ofruar çmim prej 30% më të ulët se çmimi mesatar i tenderëve të  përgjegjshëm dhe njëkohësisht çmimi i ofruar është më shumë se 10% më i ulët se çmimi ose kostot e tenderit të dytë më të ulët.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit.

/Front Online/

 

8 Marsi në Park Hotel & Spa – Që t’i të ndjehesh si Mbretëreshë ….

Të tjera