Infografika

25% e të testuarëve në Kosovë kanë rezulatuar pozitiv në COVID-19

25% e të testuarëve në Kosovë kanë rezulatuar pozitiv në COVID-19
17:51 | 16 Shtator 2020
Kush ështe kosovari THE VICTOR që synon tregun e jashtëm? (video)

Të tjera