[wp-story]

Lajme

​Ashpërsohen dënimet për dy personat të akuzuar për sulm ndaj zyrtarëve policorë

​Ashpërsohen dënimet për dy personat të akuzuar për sulm ndaj zyrtarëve policorë
10:26 | 12 Janar 2021

Gjykata e Apelit ka ashpërsuar dënimet me burgim për dy persona të akuzuar për sulm ndaj zyrtarëve policorë.

Nëpërmjet një komunikate, Gjykata e Apelit ka aprovuar pjesshëm ankesën e prokurorisë themelore në rastin e të pandehurve E.G dhe E.E nga Ferizaj.

“Gjykata e Apelit, e ka aprovuar pjesshëm ankesën e prokurorisë themelore në rastin e të pandehurve E.G. dhe E.E. nga Ferizaj. Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj i datës 29.09.2020, është ndryshuar, vetëm sa i përket vendimit mbi dënim. Të pandehurve (secilit veç e veç) u është ashpërsuar dënimi më burgim nga 7 muaj sa u është shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, në një vit. Gjykata Themelore në Ferizaj, i ka gjetur fajtor të pandehurit për sulm ndaj dy zyrtarëve policorë, vepër kjo e dënueshme sipas nenit 402 paragrafi 4 lidhur me paragrafët 2 dhe 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në komunikatën për media.

Kolegji penal i Apelit, ndër të tjera konstaton se me rastin e vlerësimit të rrethanave renduese, gjykata e shkallës së parë, është dashur të ketë në konsideratë edhe faktin se zyrtarët policorë, natën kritike ishin në detyra zyrtare, duke realizuar Planin Operativ për Zbatimin e Masave kundër Pandemisë Covid-19, kurse të pandehurit përveç që nuk ishin duke i zbatuar këto masa, ata edhe i kanë sulmuar të dëmtuarit në një vend publik. Andaj, nisur nga pesha e veprave penale, si dhe rrethanat tjera të rastit konkret, kolegji penal ka ardhur në përfundim se dënimet e shqiptuara nga gjykata e shkallës së parë ndaj të pandehurve janë dënime të buta.

Bonus dhe Premium Kartela të cilat po i ofron Petrol Company, kartelat më të kërkuara nga klientët

Të tjera